ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.ราชบุรี.-ตึกร้านแบตเตอรี่,ตึกสำนักงาน กสทช.เขต16,ตึกโตโยต้า ลีสซิ่งสาขาราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
ดับไฟพาดสายส่งแรงสูง
21/02/2562 09:00
21/02/2562 17:00
กฟจ.ราชบุรี
032-337520,032-337016,032-321150
วรินทร ดำรงค์สกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1กฟจ.รบ.