ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
งานย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงถนนมิตรสัมพันธ์ ไฟแดงมิตรสัมพันธ์ถึงแยกรังเร
เพื่อทำการย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาและเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง
ตามโครงการขยายถนนมิตรสัมพันธ์
ตั้งแต่ไฟแดงมิตรสัมพันธ์ถึงแยกรังเร(ฝั่งวัดบางเป้ง)
14/11/2562 09:00
14/11/2562 17:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด