ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วงจรที่KPO5/KPO8 สถานีฯเกาะโพธิ์
ดับไฟวงจรที่KPO5/KPO8 สถานีฯเกาะโพธิ์ งานพาดสายส่ง 115KV
30/07/2560 08:30
13/07/2560 17:30
การไฟฟ้าอำเภอเกาะจันทร์
038-209222
สุรภัทร์ วิทยชน
ลำดับคำอธิบายดาวน์โหลด
1เอกสารแนบIMG_3335.JPG
2เอกสารแนบFullSizeRender.jpg