ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตั้งแต่ปั๊มน้ำมันเอสโซ่บ้านป่าบงถึงบ้านทุ่งอ้อซอย 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง มีความจำเป็นที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยมีบริเวณที่จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน บริเวณถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตั้งแต่ปั๊มน้ำมันเอสโซ่บ้านป่าบงถึงบ้านทุ่งอ้อซอย 1
18/03/2563 08:30
18/03/2563 16:30
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ