ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแนวถนนบางปลา หน้า บริษัท ปัญจพลคอนเทรนเนอร์ไฟเบอร์ จำกัด [ผปบ. PEA Samutsakhon]
ปฏิบัติงานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV และซ่อมแซม ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
26/09/2564 08:00
26/09/2564 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด