ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
BUA1S-15/1 ถึง BUA1S-17และ Dissชค. ก่อนโรงงานซันนี่เวย์
ดับไฟปฏิบัติงานพาดสายSAC185
พื้นที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1.ดับไฟเวลา 07.30-17.30 น. พื้นที่ดับไฟ โรงเรียนเทคโนโลยีโซ่พิสัย , โรงเรียนบ้านคำแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคำแวง , บ้านคำแก้ว (คุ้มโรงเรียน) เจ้าของกิจการ ปั๊มน้ำมัน (บ้านคำแวง)
25/09/2563 07:30
25/09/2563 17:30
กฟจ.บึงกาฬ
0650263703
เพชราวุธ โพชราช
ลำดับดาวน์โหลด