ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
เปลี่ยนเสา คอร.ขนาด 14 เมตร จำนวน 1 ต้น สาเหตุ เนื่องจากรถยนต์ชนเสา
15/10/2563 09:00
15/10/2563 14:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด