ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 2 บ้านเมืองเก่า(หนองปลาแขยง) ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
เปลี่ยนสายและปักเสาระบบ22เควี
10/02/2562 08:00
10/02/2562 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด