ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบางละมุง ซอยหนองเกตุใหญ่ฝั่งถนน36
พาดสายแรงสูง/รื้อถอนนั่งร้าน
15/09/2563 09:00
15/09/2563 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด