ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ริมถนนคลอง 7 ฝั่งตะวันออกตั้งแต่หน้า บริษัท บี ที อี จำกัด ถึง ปากคลองลำลูกกา
ดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงชั่วคราวเพื่อย้ายเสาแรงสูงริมถนนลำลูกกา คลอง 7 ตะวันนออก ตั้งแต่ หน้า บริษัท บี ที อี จำกัด ถึง ปากคลองลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา หากท่านจะมีการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าภายในอาคารกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น อนึ่ง หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนตามกำหนดที่แจ้งไว้
22/10/2564 09:00
22/10/2564 17:00
กฟอ.ลำลูกกา
02-1910566
อุรุพงศ์ สมนึก
ลำดับดาวน์โหลด