ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.ราชบุรี.-ตึกร้านแบตเตอรี่,ตึกสำนักงาน กสทช.เขต 16,ตึกโตโยต้าสีสซิ่งสาขา ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
ดับไฟพาดสายแรงสูง
16/08/2562 09:00
16/08/2562 17:00
กฟจ.ราชบุรี
032-337520,032-337016,032321150
วรินทร ดำรงค์สกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1กฟจ.รบ.