ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์บ้านค้อกำเเพง ตำบลสระกำเเพงใหญ่
???? แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่
ไลน์บ้านค้อกำเเพง ตำบลสระกำเเพงใหญ่
วัน ศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ตามแผนผัง เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบจำหน่าย

?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
เเบ่งออกเป็น 2 Zone (Zone สีเเดง , Zone สีเขียว)
Zone สีเขียว ดับเวลา 09.00 - 12.00 น.
1. บ้านก่อ ตำบลสระกำแพงใหญ่
2. บ้านค้อ ตำบลสระกำเเพงใหญ่
3. บ้านหนองสิม ตำบลสระกำแพงใหญ่
4. บ้านหนองมอญ ตำบลหนองห้าง
5. บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองห้าง

Zone สีแดง ดับเวลา 09.00 - 17.00 น.
1. บ้านหนองแปน ตำบลสระกำเเพงใหญ่
2. บ้านโนนเค็ง ตำบลหนองไฮ
3. บ้านทุ่ม ตำบลเมืองจันทร์
4. บ้านขนวนสมบูรณ์ ตำบลเมืองจันทร์

*** รายละเอียดพื้นที่ไฟดับ ตามแผนที่แนบ
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่าย PEA อุทุมพรพิสัย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ????
26/11/2564 09:00
26/11/2564 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045-638295,045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนฝังการดับไฟ