ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านกุงไม้สัก ถึงบ้านหมอกจำแป่
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขสายฟ้าไฟฟ้าแรงสูง และแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ บ้านกุงไม้สัก ฟรามไก่บ้านกุงไม้สัก ภูโคลน รีสอร์ท บ้านแม่สะงา บ้านหมอกจำแป่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
09/07/2564 09:00
09/07/2564 16:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
ประวีร์ อุดทาโม๊ะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน