ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
น้ำยมรีสอร์ท ถึง หจก.ยูเคแทรกเตอร์
ขอเลื่อนดับไฟ จากวันที่ 17 ม.ค.65 เป็นวันที่ 20 ม.ค.65
20/01/2565 08:30
20/01/2565 16:30
กฟอ.สวรรคโลก
055641100 ต่อ 15060 , 055643551
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ
ลำดับดาวน์โหลด