ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 5,6,7 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ
งานย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง
10/02/2563 09:00
10/02/2563 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน