ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน บ้านหนองแขม ม.8 ต.วังตะแบก
แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน บ้านหนองแขม ม.8 ต.วังตะแบก วันที่ 8 ก.ค. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
08/07/2564 09:00
08/07/2564 12:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด