ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเลียบคลองห้าฝั่งตะวันออก (สี่แยกไฟแดงคลองห้า - โรงเรียนคลองห้า) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง (ย้ายเสาไฟฟ้าให้กรมทางหลวงชนบท) บริเวณหน้าเซเว่นอีเลฟเว่น เอื้ออาทรคลองห้า หมู่ที่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
29/01/2564 08:00
29/01/2564 17:00
กฟอ.คลองหลวง
025987487
พีรภัทร์ ใจกว้าง
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ