ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณข้างอู่บำรุงศิลป์บ้านโป่ง ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ในวันอาทิตย์ ที่ 12 เดือน พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. บริเวณข้างอู่บำรุงศิลป์บ้านโป่ง ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
12/05/2562 08:30
12/05/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายสฤษฎ์เดช 082-4402336
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด