ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนพิศาลธรรมคุณ ตั้งแต่ ถ.เทศบาลสาย 1 ซ.4,5,6,8ซอยสาลเจ้าหนองจอง อ.ท่าใหม่
ปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง
07/02/2561 09:00
07/02/2561 13:00
กฟอ.ท่าใหม่
039-433508
บัญชร ลออภักตร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ