ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตลาดร่วมเจริญ ถนนปาทาง ซอยโรงเรียน 5 ธันวามหาราช
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตั้งแต่บริเวณตลาดร่วมเจริญ ถนนปากทางหลังตลาดร่วมเจริญ ชุมชนในซอยโรงเรียน 5 ธันวาทั้งหมด ถนนปากทางหลังโรงเรียน 5 ธันวาและบริเวณข้างเคียง
13/07/2564 09:00
13/07/2564 16:00
กฟจ.พิจิตร
056611890
ชัยวัตร์ ทาบึงกาฬ