ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 13-14 ต.ลำไทร,หมู่ 7 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา
ดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ริมถนน คลอง 12 ตะวันออก ช่วง โรงงานสุวรรณภูมิคอนกรีต จนถึง โค้งหน้าบริษัทเกษรเพ้นท์ บริเวณที่ดับ - หมู่ 13-14 ต.ลำไทร, หมู่ 7 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา หากท่านจะมีการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าภายในอาคารกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น อนึ่ง หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนตามกำหนดที่แจ้งไว้
01/08/2564 08:00
01/08/2564 18:00
กฟอ.ลำลูกกา
02-1910566
อุรุพงศ์ สมนึก
ลำดับดาวน์โหลด