ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บานนาดี ถึง บ้านปลาค้าว ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
15/03/2564 09:00
15/03/2564 16:30
กฟอ.ลืออำนาจ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด