ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.เนินขี้เหล็ก และ ต.บ้านไร่
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายเขตทางหลวง และสับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้งานมายาวนาน เพื่อการจ่ายไฟฟ้าที่มั่นคงขึ้นในอนาคต เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ในการดำเนินงาน ดังกล่าว จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับ ดังนั้น จึงขอแจ้งไว้ล่วงหน้าใน วันที่ 11 และ 12 พฤษภาคม 2565 จะมีการดับไฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงขนาด 22,000 โวลต์ ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. บริเวณดังนี้
1. ผู้ใช้ไฟที่อยู่ บ้านเนินใน ลานมันบ้านเนินใน
ฉะนั้น ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ไฟฟ้าดับ จึงขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
11/05/2565 08:00
12/05/2565 17:00
กฟอ.ลาดยาว
056271377
กรวิชญ์ เนินธิรา
ลำดับดาวน์โหลด