ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ สี่แยกบ้านเมี่ยง-น้ำแคม
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 Kv บริเวณ สี่แยกบ้านเมี่ยง-น้ำแคม เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ จึงจำเป็นต้องดับไฟฟ้าแรงสูง บริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่/เดือน/พศ.
วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2562
เวลาไฟดับ
เวลา 09.00 น ถึง 15.00 น.
พื้นที่บริเวณไฟดับ
-ไซต์งานก่อสร้างบริษัทกลอรี่คอนสตั๊คชั่น จำกัด
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้า (ทั้งนี้ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลากำหนด จะเร่งรัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนโดยเร็ว)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย
29/01/2562 09:00
29/01/2562 15:00
กฟจ.เลย
042811888
ภานุวัฒน์ ศรีวิเศษ
ลำดับดาวน์โหลด
1วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2562