ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานบ้านไร่สุขุม หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะแบก ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-17.00 น.
แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานบ้านไร่สุขุม หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะแบก ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-17.00 น.
16/08/2565 09:00
16/08/2565 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-7613999
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด