ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.บ่อโพธิ์ 4 – 10 และ ซ.พัฒนาร่วมใจ ม.6 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงออกจากที่ดินของผู้ใช้ไฟ จำนวน 3 ต้น
14/10/2564 09:00
14/10/2564 16:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ