ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.1 ,2 ต.บ้านแพน
แก้ไขระบบจำหน่ายแรงสูงเนื่องจากรถยนต์ชนเสา กลับสภาพจ่ายไฟปกติ
19/07/2564 09:00
19/07/2564 11:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด