ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ท่าเรือ,บ.ท่าศรีชมชื่น ดับไฟเวลา 08.00น. ถึง 17.00น.
บ.ท่าเรือ,บ.ท่าศรีชมชื่น ดับไฟเวลา 08.00น. ถึง 17.00น.
02/05/2562 08:00
02/05/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด