ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สถานีไฟฟ้าพะเยา 1 ถึง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์ ฝั่งทิศตะวันตก
ดับกระเเสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเเรงสูงวงจรที่ 3 สถานีพะเยา 1 ฝั่งทิศตะวันตก จากสถานีไฟฟ้าพะเยา 1 ถึง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.
22/06/2564 08:00
22/06/2564 17:00
กฟจ.พะเยา
0823867294
สุชาติ ไทยใหม่
ลำดับดาวน์โหลด