ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยพัฒนาการ4
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว พาดสายแรงสูงติดตั้งหม้อแปลง วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30น. ถึงเวลา 16.30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
15/11/2563 08:30
15/11/2563 16:30
กฟต.โคกขาม
081-9412532 034-870033
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด