ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเทศบาล 11 (วงเวียนโคกสูง)
- ถนนเทศบาล 11
- ชุมชนโคกสูงตะวันตก
- ทางไปบริเวณหมู่บ้านหันเก่า
- แจ่วฮ้อนชมจันทร์
30/10/2562 08:30
30/10/2562 16:30
สนง.เขต ฉ3นครราชสีมา
0956181253
สิทธิศักดิ์ โตพะไล