ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดอนติ้วน้อย ม.8 ถึงบ้านหัวหาด
ดับไฟเพื่อปรับปรุงสายแรงสูง
21/05/2563 09:30
21/05/2563 17:00
กฟอ.บ้านแพง
090-975-1754
ทศพร เจริญสว่าง