ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สะพานบ้านตองโขบ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ไลน์ฟีดเดอร์7 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ คือหมู่บ้านเหล่าละโมง อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
06/02/2561 09:00
06/02/2561 16:30
กฟจ.สกลนคร
0878601858
เชาวนนท์ จามน้อยพรม
ลำดับดาวน์โหลด