ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าปั้มก๊าซ ปตท.ขาออกและซอยเทพประทาน หมู่ที่ 1,16 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย พีอีเอ.52-002291 และ พีอีเอ.47-009334 บริเวณหน้าปั้มก๊าซ ปตท.ขาออกและซอยเทพประทาน หมู่ที่ 1,16 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลาประมาณ 15.00 น. ถึงเวลาประมาณ 16.00 น. **ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
28/01/2563 15:00
28/01/2563 16:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด