ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณข้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ หมู่ 7 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า บริเวณข้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ หมู่ 7 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายก่อสร้างไลน์แรงสูง ซอยตรงข้ามวัดธรรมสังเวช
อนึ่ง ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ควรกระทำการใดๆ เกี่ยวกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
19/07/2565 08:00
19/07/2565 17:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507079 , 036-507076
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด