ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าไห ม.12
สับเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง
18/02/2563 09:00
18/02/2563 16:00
กฟอ.เขื่องใน
045-223021
สรศักดิ์ ศรีโสภาพ
ลำดับดาวน์โหลด
1ภาพแผนผังดับไฟ