ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ประทุน-บ.โนนแดง ต.แตล อ.ศีขรภูมิ
ปรับปรุงระบบจำหน่วยย้ายแนวเสา คอร.ขนาด 12 ม. จำนวน 1 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
18/05/2565 09:00
18/05/2565 16:30
กฟอ.ศีขรภูมิ
0872626946
สามิตร แก้วปลั่ง
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟบ.ประทุน