ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ทางแยกเข้าวัดต้นตาลถึงบ้านสนามโพธิ์ ม.3 ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
11/12/2561 09:00
11/12/2561 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน