ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสายเอเซียขาออกฝั่งตะวันตกตั้งแต่หน้าปั๊ม ปตท.(ก่อนถึงด่านเก็บเงิน) - หน้าโรงพยาบาลการุญเวช
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายถนนสายเอเซียฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ปั๊ม ปตท.แยกเข้า อ.บางปะอิน - โรงพยาบาลการุญเวช
11/02/2561 08:30
11/02/2561 16:30
กฟอ.บางปะอิน
035-747888
ภูรินท์ธรรศ น่าดู
ลำดับดาวน์โหลด