ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองขาม ม.7 ต.หนองไขว่
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
05/02/2563 09:00
05/02/2563 16:30
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด