ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าอาคารศรีพัฒน์ ถึง หน้าอาคารประกันสังคม มหาราชเชียงใหม่
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
07/11/2563 09:00
07/11/2563 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด