ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
BUA5S-11 ถึง BUA5S-13
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ปักเสาไฟฟ้าและพาดสายหุ้มฉนวนขนาด 185 ต.มม.
สถานที่ที่ไฟดับเพิ่มเติม****
1.ดับไฟทั้งวัน เวลา 08.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ.ทองสาย , บ.กำแพงเพชร , บ.โนนจำปา , บ.ชมภูทอง , โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
07/08/2562 08:00
07/08/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด