ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านยายจั่น, บ้านเกาะกลาง, บ้านเซาะมะเดื่อ, บ้านหนองตาหน, บ้านนาใน
ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี
15/02/2561 08:00
15/02/2561 17:00
กฟภ.เพ
0-3865-2991
ดอนจันทน์ จันทโชติ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟวันที่ 15 ก.พ. 2561