ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
งานย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงถนนมิตรสัมพันธ์ อนามัยบ้านปึก-โรงแรมฟอร์จูนอินน์
เพื่อทำการย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงถนนมิตรสัมพันธ์
ตั้งแต่หน้า อนามัยบ้านปึก-โรงแรมฟอร์จูนอินน์
19/09/2562 09:00
19/09/2562 17:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด