ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้ามซอยฟ้าใส
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำเพื่อแก้ไขปัญหาไฟตก
12/10/2564 09:00
12/10/2564 12:00
กฟอ.ปลวกแดง
0626859444
เศรษฐา พิรุณสาร
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ