ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้า อบต.บ้านปล้อง ถึง บริษัทยางพารา
ดับไฟแรงสูง หน้า อบต.บ้านปล้อง ถึง บริษัทยางพารา เพื่อตัดต้นไม้พาดสายแรงสูงหลายจุด
17/09/2564 08:30
17/09/2564 16:30
กฟอ.เทิง
053-795393,053796118
สุริยา บุญมา
ลำดับดาวน์โหลด