ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านลำพาด หมู่ 10 ตำบลหนองไผ่
เพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาแซมไลน์แรงสูงจำนวน 3 ต้น
สายเคเบิลขนาด 185 Sq.mm. SAC 22 KV
30/01/2563 09:00
30/01/2563 16:00
กฟอ.หนองไผ่
056781864
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด