ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โคกหนองแฟบ
ดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสา คอร 12 เมตร จำนวน 1 ต้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
03/10/2562 09:30
03/10/2562 12:00
กฟอ.ปักธงชัย
044-441180 , 090-2342417
ชานนทร์ ทิพย์จักร
ลำดับดาวน์โหลด
1ขออนุมัติดับไฟ