ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยพหลโยธิน 62 (ระหว่างซอยชื่นสิน 9 ถึง ซอยชื่นสิน 14) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและปรับปรุงหม้อแปลงในระบบจำหน่าย หม้อแปลง พีอีเอ. 33-003916 ขนาด 250 เควีเอ. บริเวณซอยพหลโยธิน 62 (ระหว่างซอยชื่นสิน 9 ถึง ซอยชื่นสิน 14) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.30 น. ถึงเวลาประมาณ 13.00 น. **ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
15/09/2563 09:00
15/09/2563 13:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161093-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด