ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเข้านิคมไฮเทค ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ย้ายหัวเสาปลดจุดจั๊มปากทางเข้านิคมไฮเทค ต.ลาดตะเคียน
26/03/2563 08:30
26/03/2563 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด